Wikia


Uit het Staatswetboek, Artikel 16. Ingangtreding op 1 januari 2009

Geluidswet Edit

  • Het is niet toegestaan MP3s te verkopen die een maximumsterkte hebben hoger dan 85 decibel.
  • Voor open evenementen is het niet toegestaan een luider niveau te hanteren dan 100 decibel.
  • Wanneer ook in overdekte ruimtes muziek gespeeld wordt, mag dit niet hoger komen dan 90 decibel. De organisator is verplicht gratis oorbescherming aan te bieden. (Vanaf 1 juli 2011)
  • Het "tunen" van voertuigen, zodat ze meer geluid maken, is verboden en kan bestraft worden door middel van een boete. (Vanaf 1 september 2009)